VÆRDIER OG KULTUR

Værdierne fortæller hvem vi er, og hvordan vi behandler hinanden. De er vigtige både i forhold til vores medarbejdere, men også i forhold til vores kunder og samarbejdspartnere.

Den kultur vi ønsker i Arctic Import koncernen, kommer ikke af sig selv. Den udvikles løbende og det er den samlede sum af vores handlinger – nemlig den måde vi opfører os på, der definerer vores kultur.

ANSVARLIGHED
Vi bidrager alle til at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi har tillid til hinanden, og uddelegerer opgaver og ansvar. Vi tager initiativ, ansvar og ejerskab på vores opgaver.

RESPEKT
Vi tager hensyn til, viser interesse for, og respekterer hinanden som kollegaer og vi omgås hinanden i en uformel atmosfære. Vi har, og udviser respekt for det kulturmønster og den egenart, som findes på de markeder, hvor vi udøver aktivitet.

TROVÆRDIG SAMARBEJDSPARTNER
Vi er overfor såvel hinanden som kunder og leverandører en troværdig samarbejdspartner, der leverer kvalitet og merværdi til tiden. Vi vil være et sikkert og pålideligt valg.

UDVIKLINGSORIENTERING
Vi har visioner for fremtiden, og er til stadighed orienteret mod udvikling af attraktive kundeløsninger og forbedring internt. Vi møder nye ideer med åbenhed, og centrerer vores handlinger om kunderne.

ENGAGEMENT
Vi arbejder engageret for at skabe resultater og til stadighed at give vores kunder værdi. Vi ved, at det kræver samarbejde og kvalitet fra alle led.